De Stichting Platform Open Content heeft als doelstelling de toegankelijkheid, de actualiteit en de kwaliteit van online (juridisch-wetenschappelijke) content te verbeteren.

Het doel wordt gerealiseerd door het inrichten van een publiek toegankelijk platform. Juristen uit de wetenschap, de praktijk, de rechterlijke macht kunnen bijdragen leveren aan dit platform. Tegelijkertijd kunnen en zullen zij het platform ook als bron gebruiken. Het is een platform voor en door juristen.

Tegelijkertijd kunnen ook niet-juristen het platform raadplegen en nadere duiding krijgen bij ontwikkelingen in het recht.

Wat houdt ons bezig?

Elsevier remt Open Access in contract

Op de dag van de hoorzitting tussen Elsevier en de universiteiten over de openbaarmaking van hun contracten heeft ScienceGuide de hand weten te leggen op de overeenkomst. In de afspraken tussen partijen lijkt het er op dat de uitgever er alles aan doet om de weg naar Open Access zo lang en onaantrekkelijk mogelijk te maken.

Elsevier remt Open Access in contract, Sicco de Knecht, ScienceGuide, 22 maart 2017

 

Brill sluit nieuwe overeenkomst met Nederlandse universiteiten

Uitgeverij Brill heeft een akkoord bereikt met de VSNU (Vereniging Nederlandse Universiteiten) waarbij Open Access een belangrijke rol speelt. De afspraken houden in dat de wetenschappers en studenten van tien Nederlandse universiteiten toegang krijgen tot het volledige online tijdschriftenpakket van Brill. Het pakket omvat in totaal ruim 240 titels op de gebieden Geesteswetenschappen, Recht, Sociale Wetenschappen, en Biologie.

Brill sluit nieuwe overeenkomst met Nederlandse universiteiten, Brill, 10 maart 2017

 

Nationaal Plan Open Science
This National Plan Open Science sets out what the Dutch parties involved in creating this Plan are already doing and what they plan to do to grasp the opportunities and at the same time make science even more accessible to others. A major boost is required if these initiatives are to be coordinated and the great ambition realised. That is why this Plan lists the ambitions and provides details of the parties intending to take action, as well as the timeframes within which they believe they can realise their objectives.

Nationaal Plan Open Science, TU Delft