De Stichting OpenRecht heeft als doelstelling de toegankelijkheid, de actualiteit en de kwaliteit van online (juridisch-wetenschappelijke) content te verbeteren.

Het doel wordt gerealiseerd door het inrichten van een publiek toegankelijk platform. Juristen uit de wetenschap, de praktijk, de rechterlijke macht kunnen bijdragen leveren aan dit platform. Tegelijkertijd kunnen en zullen zij het platform ook als bron gebruiken. Het is een platform door en voor juristen.

Tegelijkertijd kunnen ook niet-juristen het platform raadplegen en nadere duiding krijgen bij ontwikkelingen in het recht.

Wat houdt ons bezig?

Wetenschap moet niet betalen voor dure CEO’s van uitgevers

In 2015 sloot Gerard Meijer de eerste open access deals met de grote wetenschappelijke uitgevers. Nu kijkt hij met verbazing en teleurstelling toe hoe zijn collega wetenschappers zich verzetten tegen Plan S. Hij wijst ze erop dat ze vaak niet doorhebben hoe veel ze (te veel) betalen voor publiceren.

Wetenschap moet niet betalen voor dure CEO’s van uitgevers, Gerard Meijer, Science Guide, 12 november 2018

Is de universiteit klaar voor open science?

Open science rukt op aan universiteiten. Het roer gaat volledig om: wetenschap moet veel meer in de openbaarheid bedreven worden en wetenschappelijke kennis mag niet langer achter betaalmuren verdwijnen. Ook Tilburg University wil het wetenschapsproces de komende jaren radicaal openbreken. Wat gaat er precies gebeuren, en wat betekent dat voor onderzoekers?

Is de universiteit klaar voor open science?, Laura van Gelder, Univers, 5 November 2018

Eight routes towards Plan S compliance

Much has already been said and written about Plan S, the initiative of a group of European research funders to drastically increase and speed up the transition to full open access. Instead of adding to that with statements on whether it is a good idea or on which elements we like and which we do not like, here we present and dissect eight possible routes towards compliance. For each of those routes the scheme shows examples (please treat them as such), assessments of effects on various stakeholders and on overall cost and also whether the route aligns with expected changes in the evaluation system.

Eight routes towards Plan S compliance, Jeroen Bosman & Bianca Kramer, Universiteit Utrecht, 22 oktober 2018

OpenRecht: een volgende stap naar digitaal juridisch publiceren

Met het kennisplatform OpenRecht zetten juristen een volgende stap naar volledig digitaal publiceren. “We zitten nu nog in een overgangsfase, waarin publicaties op papier online beschikbaar worden gemaakt. OpenRecht is het begin van een nieuwe moderne juridische kennisinfrastructuur, met als doel op een gebruiksvriendelijke manier kennis aan elkaar te knopen.”

‘OpenRecht kan juridische instellingen en kantoren miljoenen besparen’, Mr. Online, 16 oktober 2018

OpenRecht: pionier van openbare juridische content

Openbare kennisbank OpenRecht lanceert onlineplatform waar iedereen vrij toegang heeft tot juridische artikelen en annotaties met verwijzingen naar wetten, uitspraken en rapporten.

Sabine Droogleever Fortuyn, OpenRecht: pionier van openbare juridische content, Advocatenblad.nl, 15 oktober 2018

Naar een open access-platform voor juristen

Open access houdt de gemoederen in de juridische uitgeefburelen nogal bezig, getuige twee recente stukken in het Nederlands Juristenblad. Terecht, want het heeft er alle schijn van dat na de Kamerstukken in 1995, de uitspraken van de Nederlandse gerechten in 1999 en de wet- en regelgeving in 2002, anno 2020 (uiterlijk) ook juridisch-wetenschappelijke artikelen, annotaties, commentaren en proefschriften vrij beschikbaar zullen komen op het internet.

Leo van der Wees, Naar een open access-platform voor juristen, Recht.nl, 30 september 2018

Juridische uitgevers discussiëren over open access

Boom uitgever Wirt Soetenhorst geeft in een artikel in het Nederlands Juristenblad een korte schets en een beschrijving gegeven van de ontwikkelingen rond open access in de Nederlandse juridische uitgeefmarkt. Met specifiek aandacht voor de wettelijke regeling van open access in de Nederlandse Auteurswet en de VSNU-Wolters Kluwer Nederland-deal. Uitgevers van Kluwer reageren. Wat de uitgevers lijken te missen is dat de open access-bepaling en/of het feit dat een tekst wetenschappelijk is of niet, er niet toe doet. Een auteur die zijn rechten niet afstaat mag met een tekst doen en laten wat hij of zij wil.

Wirt Soetenhorst, Open accessregeling artikel 25fa Aw, Nederlands Juristenblad, NJB 2018/1582

Simon van der Linde, Rimco Spanjer, Enkele kanttekeningen bij artikel Soetenhorst, Nederlands Juristenblad, NJB 2018/1702

cOALition S

On 4 September 2018, 11 national research funding organisation, with the support of the European Commission including the European Research Council (ERC), announced the launch of cOAlition S, an initiative to make full and immediate Open Access to research publications a reality. It is built around Plan S, which consists of one target and 10 principles.

cOAlition S, Science Europe

Open access is geen vooruitgang zonder reputatiesysteem

In het huidige debat over ‘open access’ bij wetenschappelijke publicaties is er te weinig oog voor het belang van reputatie, kwaliteit en tijd. Zonder een goed ontwikkeld reputatiesysteem is open access helemaal geen vooruitgang.

Open access is geen vooruitgang zonder reputatiesysteem, Maurits Kreijveld, Marketingfacts, 11 september 2018

Gratis wetenschap is niet zo eenvoudig als een verbod op de betaalmuur

Wetenschappelijk onderzoek dat met Europees belastinggeld is betaald moet vanaf 2020 vrij toegankelijk zijn. Dat klinkt mooi, maar het is pas de eerste van minstens vier hordes richting een echte revolutie.

Gratis wetenschap is niet zo eenvoudig als een verbod op de betaalmuur, Maarten Keulemans,Volkskrant, 4 september 2018

Nationaal Plan Open Science

This National Plan Open Science sets out what the Dutch parties involved in creating this Plan are already doing and what they plan to do to grasp the opportunities and at the same time make science even more accessible to others. A major boost is required if these initiatives are to be coordinated and the great ambition realised. That is why this Plan lists the ambitions and provides details of the parties intending to take action, as well as the timeframes within which they believe they can realise their objectives.
Nationaal Plan Open Science, TU Delft